Tháng 11 - Tháng cầu cho các Linh Hồn

  •       Lord of Heaven and Earth

  •    Chúng ta còn nhớ trên thập giá Chúa Giêsu đã làm gì cho nhân loại trước khi Chúa tắt hơi thở cuối cùng. Thiên Chúa trao phó loài người cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chúng ta và Mẹ Giáo Hội.
  •    Tháng cầu cho các linh hồn đến. Dịp này chúng ta nhìn lại việc lành thánh, làm ơn cho các linh hồn, không phải linh hồn bà con, thân nhân mà là những linh hồn cầu cho chưa một lần gặp. Việc lành phúc đức trên phát xuất do lòng yêu mến các linh hồn. Việc đạo đức trên mang ý nghĩa chỉ trong khi thực hành đời sống đạo. Nhiều tâm hồn có lòng hảo tâm nhớ đến các linh hồn trong tháng 11 là việc làm vô cùng tốt đẹp, cần được khuyến khích, đề cao gương sáng đạo đức.
  •    Kinh nguyện Thánh thể: 'Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha, đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con.'

Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể
Chúa Nhật Đầu Tháng, lúc 1:20 trưa

Giải Tội
Trước các thánh lễ và khi có hẹn

Rửa Tội
Xin liên lạc với Cha Đặc Trách

Xức Dầu Bệnh Nhân
Khi có người bệnh nặng, xin gọi cha đặc trách
(703) 894-7174 hoặc gọi giáo xứ (703) 703-553-0370

Hôn nhân
Xin liên lạc với cha đặc trách ít nhất 6 tháng trước ngày cưới

Sinh Hoạt Các Hội Đoàn


wowslider.com by WOWSlider.com v8.6

Thông Báo

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang Hội Chợ Tết và Những Nhà Bảo Trợ - 2019
· Đóng góp cho Giáo họ qua hệ thống "Faith Direct": THƯ GIỚI THIỆU -- ĐƠN TIẾNG ANH -- ĐƠN TIẾNG VIỆT

· Trợ Giúp Các Nạn Nhân Bão Michael

SINH HOẠT GIÁO HỌ ĐỨC MẸ LAVANG


· Chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 sẽ do Ban Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa phụ trách. Giờ chầu sẽ bắt đầu lúc 1:25pm. Xin mời mọi người tham dự.

· Cha đặc trách sẽ có giờ văn phòng ở nhà thờ Thánh Veronica vào thứ sáu, từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Xin liên lạc số 704-894-7174 để làm hẹn gặp cha nếu cần
         

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Họ

Học Hỏi Suy Niệm Giáo Lý

Giáo Lý GH Công Giáo
Kinh Thánh 100 Tuần
Giáo Lý TYGH Công Giáo
40 Giây Lời Chúa
Thánh Linh
Lectio Divina
Nối Kết Công Giáo

Giúp ngăn chặn nạn phá thai bằng:

- Cầu Nguyện và tham dự lễ ngày thường

- Ăn Chay vào các ngày thứ Sáu

- Lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần

- Bài Đọc Lễ Chúa Nhật

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.